شهرخبر

اعتراض کارگران بوسنیایی با آتش بازی

اعتراض کارگران بوسنیایی با آتش بازی

هزاران معدنچی بوسنیایی در سارایوو پایتخت این کشور در اعتراض به کاهش حقوق های خود، تجمع کردند.