شهرخبر

دانشجویان متاهل ۲ برابر مجردها تسهیلات می‌گیرند

دانشجویان متاهل ۲ برابر مجردها تسهیلات می‌گیرند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال تحصیلی جدید تسهیلات دانشجویی مجردها ۳۰ درصد و تسهیلات دانشجویان متاهل ۶۰ درصد افزایش یافته است.