شهرخبر
دلفین نابینا از مرگ نجات پیدا کرد!

گروه حفاظت از حیات وحش سند مستقر در پاکستان از سال 1992، دلفین‌های رودخانه سند را که به نحوی از زیستگاه‌های طبیعی خود دور شده‌اند و به آبراه‌های شلوغ و کانال‌های آبیاری رفته اند، نجات داده و جابه‌جا می‌کنند. این حیوانات در طول تکامل، بینایی خود را از دست داده‌اند و با استفاده از سیستم‌های اکولوژیکی خود که به نام بیوسونار نیز شناخته می‌شوند، راه خود را از میان آب‌های گل آلود در زیستگاه خود پیدا کرده‌اند. دلفین رودخانه سند در حال انقراض یکی از چهار گونه دلفین آب شیرین در جهان امروزی است و از  گونه‌های جانوری جدیدی که در خطر انقراض هستند به شمار می روند. این دلفین ها به طریقه مخصوصی جا به جا می شوند که در این ویدئو جالب خواهیم دید!

منبع: Youtube