شهرخبر

رضا صادقی با انتشار ویدیویی خبر داد که به زودی عطری تحت نام او وارد باز می شود.

به گزارش هنر ام‌روز، برند این عطر ابتدای اسم و فامیلی رضا صادقی را برای این رایحه جدید انتخاب کرده است.

این چهره مشهور موسیقی از طرفدارانش سوال کرده که آیا برای پیش فروش عطرها آماده اند، یا خیر!


هنوز مشخص نیست که این عطر چه زمانی وارد بازار می شود.

پیش از این عطرهایی با نام بازیگران مطرح سینما و تلویزیون تولید و عرضه شده است.

اما هر بار با واکنش هایی روبرو شده است.