عکس چهره باز قاتل فراری گلستان/ او را شناسایی کنید!