شهرخبر

تحویل نخستین محموله واکسن رازی کووپارس به وزارت بهداشت

تحویل نخستین محموله واکسن رازی کووپارس به وزارت بهداشت

وزیر بهداشت در مراسم تحویل واکسن رازی کووپارس گفت: امروز شاهد تحویل یکی از بهترین واکسن های ضد کرونای جهان هستیم و خوشحالیم که این واکسن به دست دانشمندان ایرانی ساخته شده است.