پناهجوی ایرانی در مرز لهستان یخ زد / او در مسیر رویاهایش جان داد+ عکس