شهرخبر

شوره و خارش سر را ابا این ترکیب از بین ببرید

کارگر آنلاین | نوشیدن ۲ تا ۳ لیوان از شربت خاکشیر و ترنجبین به صورت روزانه شوره و خارش سر را درمان می کند.

ترنجبین برای شوره سر