شهرخبر

فیلم/ وزرای دولت چقدر حقوق می‎گیرند؟

حقوق

«عبدالله میرزایی» رییس نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی توضیح داد.