شهرخبر

حقوق یک وزیر در دولت سیزدهم چقدر است ؟

 حقوق یک وزیر در دولت سیزدهم چقدر است ؟

توضیحات عبدالله میرزایی رئیس نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان حقوق وزرا را مشاهده می کنید.