شهرخبر

توصیه امام صادق علیه السلام برای مسافرت/ با این افراد بروید

کارگر آنلاین | الإمامُ الصّادقُ علیه السلام ـ لَمّا سَألَهُ شِهابُ بنُ عبدِ رَبِّهِ عنِ التَّوَسُّعِ على الإخوانِ فی السَّفَرِ ـ : لا تَفعَلْ یا شِهابُ ، إن بَسَطتَ و بَسَطُوا أجحَفتَ بِهِم ، و إن هُم أمسَکُوا أذلَلتَهُم ، فاصحَبْ نُظَراءَکَ ، اِصحَبْ نُظَراءَکَ .امام صادق علیه السلام ـ در پاسخ به شهاب بن عبد ربّه درباره بخشش به برادران در مسافرت ـ فرمود : اى شهاب ! این کار را مکن ؛ زیرا اگر تو گشاده دستى کنى و آنها نیز [از روى ناچارى ]گشاده دستى کنند ، به آنان اجحاف کرده باشى و اگر خود دارى کنند، آنان را خوار و خجلت زده کرده باشى ؛ پس با افراد هم سطح خودت همسفر شو، با هم سطح خود همسفر شو .