شهرخبر

توصیه مهم امام علی ع بعد از ارتکاب به گناه

کارگر آنلاین | الاستِغفارُ یَمحُو الأوزارَ .امام على علیه السلام : آمرزش خواهى، گناهان را پاک مى کند.غرر الحکم حدیث ۳۴۲