حضور فعال در اکو می تواند حصر اقتصادی ایران را بشکند

محمدکاظم انبارلویی با بیان اینکه دیپلماسی منطقه ای دولت سیزدهم نقش عمده ای در دور زدن تحریم ها دارد، اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای همچنین فرصتی برای فاصله گرفتن از آمریکا و سه کشور شرور اروپایی شود.

وی ادامه داد: اجلاس شانگهای موفقیت بسیار خوبی برای دولت بود و حضور فعال در اجلاس سران اکو می تواند  گام بلندی برای شکست حصر اقتصادی ایران باشد. بیش از ۱۵ کشور در اطراف ایران حضور دارند و دولت می‌تواند روابط خود با این کشورها را تقویت کند. اگر دولت روابط خود با چین و روسیه که دو قدرت جهانی بوده و حق وتو در شورای امنیت دارند را تقویت کند، دیگر نیازی به آمریکا و اروپا ندارد. هم اکنون روابط ما با اروپا به حداقل خود رسیده است و کشورهای همسایه، چین و روسیه می توانند جایگزین اروپا شوند.

این فعال سیاسی در پایان گفت: امیدوارم حضور فعال ایران در اجلاس اکو فرصتی برای گسترش روابط با همسایگان ایران و دورزدن تحریم ها باشد.

حضور فعال در اکو می تواند حصر اقتصادی ایران را بشکند