شهرخبر

توصیه مهم مولا امام علی ع به شیعیان ؛ قبل از انجام امور این کار را انجام دهید

کارگر آنلاین | دعایتان را با صلوات شروع و با آن ختم کنید، تا دعای شما بین دو دعای مقبول واقع شود و مستجاب گردد، زیرا خدا کریم تر از آن است که اول و آخر دعاء را مستجاب کند و وسط آن را مستجاب ننماید.(الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج ۴، ۱۱۳۷)

فرستادن صلوات