شهرخبر

ویدئو| عشق آتشین پیرزن ۸۲ ساله به جوان ۳۶ساله!

ایریس برای تسهیل اعطای ویزا به این جوان مصری به بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس نامه نوشت. محمد می‌گوید که دریافت ویزا معجزه عشق است. این دو نفر به رسانه‌ها گفته اند که بحث مالی در این ازدواج نیست و نباید به خاطر یک عشق واقعی قضاوت شوند. این زوج در شبکه اجتماعی فیسبوک با یکدیگر آشنا شدند و ایریس نیز یک بار در سفر به مصر و بازدید از اهرام مصر با محمد دیدار کرده بود.