شهرخبر

آل اسحاق، مشاور حقوقی سازمان لیگ:

استقلال ضمانت‌های لازم بانکی برای بازیکنان خارجی را ارائه نداده‌

استقلال ضمانت‌های لازم بانکی برای بازیکنان خارجی را ارائه نداده‌

مشاور حقوقی سازمان لیگ گفت: باشگاه استقلال ضمانت‌های لازم بانکی برای بازیکنان خارجی خود را ارائه نداده است.