شهرخبر

تشدید ناآرامی ها و مخالفت با محدودیت های کرونایی

شماری از مردم در جزیره گوادلوپ با آتش زدن تایرهای خودرو و بستن خیابان با محدودیت‌های کرونایی و واکسیناسیون اجباری مخالفت کردند.