شهرخبر

خانه ای در محاصره سیل + عکس

 خانه ای در محاصره سیل + عکس

خانه ای که پس از طوفان باران در بریتیش کلمبیا، توسط سیل در محله احاطه شده است.