شهرخبر

زلزله منطقه مسجد حضرت ابوالفضل خسارتی به دنبال نداشته است

زلزله منطقه مسجد حضرت ابوالفضل خسارتی به دنبال نداشته است

مدیر ستاد بحران سیستان و بلوچستان در خصوص خسارت‌های زلزله منطقه مسجد حضرت ابوالفضل گفت: خوشبختانه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است