شهرخبر

آتش سوزی پاساژ قائم تجریش مهار شد

آتش سوزی پاساژ قائم تجریش مهار شد

آتش سوزی بامداد امروز در پاساژ قائم تجریش تهران مهار شد، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.