کارشناس سئو

خلاصه وظایف شغلی کارشناس سئو

کارشناس سئو دارای وظایف مشخصی است. در زیر بهوظایف شغلی کارشناس سئو اشاره شده است:

مدیریت تمام فعالیت هایSEO

مسئولیت های کارشناسسئو

پیش نیازهای یککارشناس سئو

KPI و معیارهای هدفماهانه برای افرادی که SEO انجام می دهند

این سوال بر اساس اهداف و تنظیمات هدف برای SEO بوده که چیزی شبیه به سوالزیر است:

هدف ماهانه SEO باید بر اساس چه معیارهایی باشد؟

پس از تجربه بسیار در حرفه موتورهای جستجو و مدیریتتیم های جستجوگر داخلی، این سوال واقعا به ما یادآوری کرد که موضوع سازماندهی جستجوگرهاتا چه حد می تواند جذاب باشد و چقدر اهمیت آن بجز در تعدادی وبلاگ صنعتی SEO  ، مورد کم توجهی قرار گرفتهاست. در این پست داخلی که برSEO متمرکز شده ، نگاهی کلی به KPI عمومی برای کارشناس سئو و تیم هایی کهSEO را دنبال می کنند، می اندازیم.

قابلیت مشاهده موتورجستجو (رتبه بندی)

در حالی که ارزش ارزیابی رتبه بندی موتورهایجستجوی یک بحث تکراری در جامعه ما است، دستیابی مرتب به رتبه بالا در کلمات کلیدیهدف، دلیل نهایی یک کارشناس سئو برای انجام SEO است. به ویژه در بازارهای رقابتی،عبارات کلیدی وجود خواهد داشت که انتظار می رود تیم های جستجوگر پیشرفت خود را درجهت دستیابی به رتبه بندی نشان دهند. ایجاد قابلیت مشاهده برای موتور جستجوگر بهعنوان ملاک هدفمند، راهی برای تیم SEO فراهم میکند تا برعملکرد کلی سایت مورد نظر تمرکز کند. با وجود این ،دو مشکل در قابلیت مشاهده موتور جستجو به عنوان یک ملاک وجود دارد که باید حل شودو آنها شاخص رتبه بندی و انتخاب کلمات کلیدی مورد نظارت هستند.

بر اساس تجزیه و تحلیل وب سایت ها در موتورجستجوی گوگل متوجه شدیم که تقاضا برای مقصد خاص و کلمات کلیدی مربوط به آنها بهطور فصلی تغییر می کند. همیشه باید یک ایده روشن از تقاضای فصلی برای 200 کلمهبرتر داشته باشیم.

اندازه گیری روزانه رتبه بندی ها ما را قادر بهمحاسبه درصدی بر مبنای میزان قابلیت مشاهده بودن موتور جستجو می کند.

اگر شما به عنوان یک کارشناس سئو علاقه مند به ایجاد روش مناسبی هستید، میتوانید از رتبه بندی پیشرفته برای رتبه بندی داده ها استفاده کنید و میزان قابلیتمشاهده را محاسبه کنید. زیبایی داشتن عدد قابلیت مشاهده بودن موتور جستجو به عنوانKPI  این است که این ملاک مانند یکراننده کلیدی برای تمام فعالیت های مبتنی بر SEO عمل می کند. در نهایت، به عنوان یک مدیرSEO شما باید ارزیابی کنید که چگونه همه اقدامات شمابه بهبود قابلیت مشاهده و افزایش ترافیک کمک می کند.

ترافیک موتور جستجو

بسیاری از شرکت های رقابتی از مدل هایی برای پیشبینی میزان ترافیک سال آینده استفاده می کنند. اگر خوش شانس باشید، یک تحلیلگر کسبو کار از ساخت مدل مراقبت خواهد کرد و با تکیه بر تخصص کارشناس سئو در زمینه SEO به شما کمک میکند تا پیشبینی کنید که چگونه روند پیشنهادی و طرح های برنامه ریزی شده میتواند بر سطح کلیترافیک سایت تاثیر بگذارد. نقش شما به عنوان مدیر SEO یا  SEOداخلی، دستیابی به این سطح ترافیک از طریق حفظ و افزایش قابلیت مشاهده موتورجستجوگر است، این کار را با استفاده از پیشرفت های فنی SEO برای افزایش تمام ترافیکهایمهم در طولانی مدت و البته ساخت لینک میتوان انجام داد.

ساخت بک لینک

شکی نیست که ایجاد بک لینک جهت افزایش میزانترافیک سایت شما بسیار مهم است، بنابراین ایجاد هدفهای حجمی برای سازنده لینکمعنادار است. متاسفانه، تصمیم گیری دقیق در خصوص تعداد لینک هایی که یک سازنده لینکمی تواند ایجاد کند، یک فرآیند پیچیده و غالبا محدود کننده است زیرا خروجی آن بهشخص، بازار و روشی که برای دستیابی به لینک انتخاب می شود، بستگی دارد.

پروژه های لینک سازی کوچک و فصلی بر اساس چند عبارتکلیدی به ازای هر فرد، خیلی خوب کار می کند. خلاقیت در ایجاد بک لینک می توانندنتایج بسیار ارزشمندتری را در دراز مدت به ارمغان بیاورد. بنابراین، KPI  را می توانید بر قابلیت مشاهده موتور جستجوی جدیددر شرایط انتخاب شده توسط پروژه ساخت لینک اندازه گیری کنید.

تبدیل (Conversion)

وقت گذاشتن برای ایجاد یک ورودی روی سرعت تبدیلسایتتان، فرصتی فوق العاده برای یادگیری یک مهارت جدید و یا بهبود مهارت قبلی است!جهت احتیاط، فقط برایKPI  هایی ثبت نام کنید که می توانید آن ها را کنترلو یا به شدت تحت نفوذ خود قراردهید. در مورد تبدیل، به مقدار زیادی خرید و فروشگسترده و تعهد به پروژه های بهینه سازی سرعت تبدیل نیاز خواهید داشت. اگر ابزار یاپشتیبانی لازم را نداشته باشید، تبدیل ممکن است به عنوانKPI اصلی و مهم اختصاص داده نشود.

اهداف پیشرفت شخصیبرای یک کارشناس سئو

به عنوان یک کارشناس سئو یا  بهینه سازی موتور جستجو،باید مدت زمان مناسبی را برای یادگیری تجارت و بهبود مهارتهای خود صرف کرده باشید.هنگامی که مدیریت یک تیم سئو را بر عهده دارید، فراموش نکنید که باید زمانی برایپیشرفت شخصی خود به هر یک از کارکنانتان اختصاص دهید. ما هنوز هم فکر می کنیماهداف پیشرفت شخصی بهترین KPI  ها هستند. وقتی در حال یادگیری باشید، از کار لذتمی برید.

البته، هر سازمان با دیگری کمی متفاوت است و شماممکن است KPI های مختلفی نسبت به موارد بالا داشته باشید. کامنت های خود را در اینرابطه به اشتراک بگذارید.