صفحه اول گوگل

صفحه اول گوگل ، آرزوی هر مالک وب سایتی است که لینکسایت خود را در آن قرار دهد، از این رو همیشه سعی می کنند بهترین متخصصان سئو را برایدستیبابی به این هدف استخدام کنند. اما همانطور که می دانید، در هر صفحه نتایج گوگل فقط ده لینک نمایش داده می شوند و برای اینکه در صفحه اول گوگل قرار بگیرید،باید کاملا اصولی مراحل سئو را بپیمایید، مخصوصا اینکه اگر کلمه کلیدی که انتخابمی کنید، جز کلمات پربازدید و تک کلمه ای باشد.

برای قرار گرفتن لینک در صفحه اول گوگل ، بایدسایت شما براساس موتورهای جستجو بهینه شود. گوگل در چند سال الگوریتم های متعددیرا معرفی کرده است که مطابق بودن با هر الگوریتم به شما کمک می کند به راحتی و درسریع ترین زمان رتبه سایت خود را افزایش داده و بعد از مدتی درصفحه اول گوگل قراربگیرید. البته باز هم تاکید می کنیم که این مساله به نوع انتخاب کلمه کلیدی شمابستگی دارد.

در این مقاله آموزش سئو، قصد داریم که ده تکنیکرا به شما کمک می کند تا لینک سایت خود را در صفحه اول گوگل قرار بدهید، بیانکنیم.

ده تکنیک برای قرار گرفتن لینک در صفحه اول گوگل

نام دامنه وب سایت

نام دامنه باید کوتاه باشد. البته همیشه اینمساله امکان پذیر نیست، برای مثال سایت www.boardgamegeek.com هرچند دارای نام دامنهبلند است، اما ازنظر مفهوم کمک بسیاری می تواند به برندینگ آن کند.

اما مهمتر از کوتاه بودن نام دامنه، تطابق مفهومیآن با محتوای سایت است، یعنی استفاده از کلمات کلیدی اصلی به موتورهای جستجو وکاربران کمک می کند تا بتوانند علاوه بر فهمیدن موضوع صفحه، راحت تر آن را بهحافظه بسپارند. امروزه موتورهای جستجو علاوه بر اینکه محتوای سایت شما را در هنگامجستجوی کاربر بررسی می کنند، دامنه را هم نیز مورد کاوش قرار می دهند. استفادهکلمات کلیدی معادل انگلیسی آن، به بهینه سازی سایت شما کمک می کند، زیرا اولینمکانی که گوگل بررسی می کند، نام دامنه است تا اگر اسپم باشد آن را نشان ندهد.

برای مثال ما در سایت سئوکار، نام یکی ازصفحهها، https://seokar.com/news/what-is-linkedin است. در این صفحه ما در خصوص شبکه اجتماعی لینکدینتوضیحاتی را ارائه کرده ایم. همانطور که مشاهده می کنید علاوه بر کلمه فارسی که درعناوین داخلی به کار رفته است، در نام دامنه که البته توصیه می شود خیلی کوتاهباشد، کلمات کلیدی معادل آن را نیز به کاربرده ایم. این مساله کمک بسیاری بهمالکان می کند تا سایت خود را در صفحه اول گوگل قرار بدهند.

متا تگ عنوان

یکی از مهمترین متاتگ در سئو که تاثیر مهمی برایقرار گیری سایت در صفحه اول گوگل دارد، متاتگ عنوان یا همان title است. یکی از اولین مکان هایی که هم توسط گوگل بررسی میشود، عنوان صفحه است. عنوان صفحه باید بین 30 تا 60 کاراکتر باشد و کلمات کلیدیاصلی نیز در آن به کار رود. بهتر است که بین کلمات کلیدی با کاراکترهای خاصی مانند– یا | فاصله انداخته شود.

اگر این متاتگ را خالی بگذارید، گوگل براساسمحتویات شما عبارت خاصی را حدس می زند و جایگزین می کند. همچنین سعی کنید بیشتر از60 کاراکتر نشود، زیرا گوگل 512 پیکسل برای این مکان در اختصاص داده است و بیشتراز آن نیز باعث نشان دادن به صورت نقطه چین خواهد شد. البته تا 65 براساس آخرینبروزرسانی هایی که انجام شده است هم می توان استفاده کرد.

متا تگ توضیحات

متا تگ توضیحات در صفحه سایت شما نشان داده نمیشود اما یکی از عوامل مهم در قرارگیری آن در صفحه اول گوگل است. این متاتگ فقط درصفحه نتایج جستجوی گوگل نمایش داده می شود و باید در آن شما بیان کنید که محتوایاصلی این سایت در مورد چه چیزی است.

طول کاراکتر این متا تگ باید که بین 70 تا 150کاراکتر باشد و بیشتر از آن باعث نمایش آن به صورت نقطه چین خواهد بود و تاثیرمنفی می تواند در رتبه شما برای قرارگیری درصفحه اول گوگل باشد. هچنین بهتر کهکلمه کلیدی اصلی را دوبار در آن به کار ببرید.

تگ عنوان H1

این عنوان مقاله شماست و در بالا محتوای سایتقرار می گیرید مانند عنوان همین مقاله. این باید با متاتگ عنوان شما متفاوت باشد ونباید به صورت سئو نوشته شود، البته کلمه کلیدی باید در آن نوشته شود اما بایدکاربرپسند باشد.

نکته خیلی مهم، این است در هر صفحه باید فقطیکبار از تگ H1 استفاده کنید و برای زیرعنوان ها به ترتیب از h2 و h3 استفاده می شود. تگ H1 به گوگل و کاربران سایت بیان می کند که محتوای سایت شمادر خصوص چه چیزی است و اگر مکان متاتگ تایتل را خالی بگذارید، گوگل به صورت خودکارآن در نتایج جستجو نشان خواهد داد. در واقع یکی از تگ های اولیه و مهم در محتوایسایت که تاثیر بسزایی می تواند برای نشان دادن سایت شما در صفحه اول گوگل داشتهباشد، تگ H1 است.

کلمات کلیدی داخل متن

مهمترین مساله برای افزایش رتبه سایت و قرارگیریآن در صفحه اول گوگل، استفاده مناسب ازکلمات کلیدی در متن است. چگونگی استفاده ازکلمات کلیدی در محتوای سایت خیلی مهم است. استفاده بیش از حد، مورد جریمه گوگل میشود و استفاده خیلی کم هم اثری در سایت شما برای قرار گیری در صفحه اول گوگلنخواهد داشت.

محتوا حداقل باید 500 کاراکتر باشد تا گوگل آنرا به عنوان یک مقاله در نظر بگیرد ولی اصولا توصیه می شود که اگر می خواهید نتیجهبهتری از گوگل دریافت کنید، تعداد کاراکترهای محتوا بهتر است بین 1200 تا 1600باشد. همچنین، چگالی کلمات کلیدی باید بین 1 تا 3 درصد باشد و تمرکز استفاده از آنها در پاراگراف های اولیه هرچه بیشتر باشد، بهتر است.

تگ ALT برای عکس ها

تگ alt مشابه متا تگ عنوان وتوضیحات است. این تگ به گوگل برای جستجوی عکس ها کمک می کند. هنگامی که کاربر عکسیرا در قسمت image گوگل جستجومی کند، این شانس برای شما وجود دارد عکس شما در قسمت های ابتدایی نشان داده شود.

مهمترین نکته این است که حتما محتوای این تگ وعکس ها مرتبط با موضوع اصلی سایتتان باشد و همچنین کلمات کلیدی اصلی که مربوط بهاین مقاله است را در آن به کار ببرید. زمانی که عکسی بارگذاری نشود، این متن بهجای آن نشان داده خواهد شد و از این رو باعث کمک به سایت برای قرارگیری در صفحهاول گوگل می شود. نکته خیلی مهم این استکه تگ های alt هر عکس باید با یکدیگرمتفاوت باشد.

لینک های داخلی

لینک های داخلی در واقع لینک های هستند که باعثاتصال داخلی صحفات مرتبط سایت به یکدیگر می شوند. به نوعی آن ها را نوعی بک لینکبه حساب می آورند اما بک لینک داخلی. نکته ای که باید در آن ها در نظر بگیرید، ایناست انکر تکست لینک های داخلی باید کلمه کلیدی صفحه مورد نظر باشد و همچنین ارتباطمحتوایی بین صفحات ارتباط داده شده باشد. مهمترین مزیت لینک های داخلی، باعث راحتتر شدن پیمایش کاربران در سایت می شود که این میتواند تاثیر مهمی در قرارگیری سایتشما در صفحه اول گوگل باشد.

لینک های خارجی

لینک هایی هستند که شما به دیگر سایت ها می دهیدیا از دیگر سایت ها دریافت می کنید. تاثیر این لینک ها برای صفحه اول گوگل بهمراتب خیلی مهمتر از لینک های داخلی است، مخصوصا اینکه اگر از شبکه های اجتماعیباشد. هرچه محتوای سایت شما مناسب باشد، شانس دریافت لینک های خارجی به سایت شمابیشتر خواهد بود.

سرعت سایت

سرعت سایت از عوامل مهمی است که نقش تعیین کنندهدر قرار گرفتن سایت شما در صفحه اول گوگل دارد. حتی اگر تمامی موارد به خوبی رعایتشود اما سرعت بارگذاری سایت بالا باشد، نتیجه منفی برروی رتبه شما خواهد داشت.سرعت بارگذاری زیاد نه تنها تاثیر منفی بر سئو سایت شما داشته باشد، بلکه باعث ترککاربران خواهد شد. حتی تاخیر 1 ثانیه ای در بارگذاری، نتیجه به مراتب منفی خواهدداشت.

نقشه سایت

این نکته را در نظر داشته باشید که شما سایت خودرا برای موتورهای جستجو اول از همه باید بهینه کنید و این کار به خوبی انجام نمیشود مگر با داشته یک نقشه سایت که به آن ها نقشه کلی مسیر پیمایش را معرفی کنید.

از این رو نقشه سایت باید واضح، قابل خوانا و بهروز باشد و هر تغییری که در سایت لحاظ می کنید سریعا در فایل sitemap به روز شود و قرار گیرد. داشتن نقشه سایت به موتورهایجستجو کمک می کند تا بهتر درسایت شما پیمایش کرده و ازاین رو در صفحه اول گوگلقرار بگیرید.