شهرخبر

نوازش سمور دریایی نوزاد تازه به دنیا آمده توسط والد + عکس

نوازش سمور دریایی نوزاد تازه به دنیا آمده توسط والد + عکس

سمور دریایی نوزاد تازه به دنیا آمده اش را چندین ساعت لیس میزند و فوت میکند، این کار باعث میشود هوای کافی به او رسیده و توانایی شنا داشته باشد.