شنبه، رقابت 61 تکواندوکار برای راهیابی به اردوی تیم ملی