مورینیو به قولش عمل کرد و برای مهاجم رم کفش 800 یورویی خرید+ عکس