به گزارش برنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نخستین گردهمایی معاونان پارلمانی دستگاه های اجرایی با حضور دکتر نگاهداری و دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری عصر دوشنبه در ساختمان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

دکتر نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه با استقبال از همکاری مشترک مرکز پژوهش ها با دستگاههای اجرایی گفت: مرکز پژوهش های مجلس با پشتوانه کارشناسی بی نظیر خود آمادگی کامل برای هم افزایی ظرفیت ها و ارائه خدمات پژوهشی به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را دارد.

دکتر بابک نگاهداری هدف از برگزاری این جلسات را تعامل برای کمک به حل مسائل کشور دانست.

در ادامه جلسه دکتر حسینی معاون پارلمانی رییس جمهوری و چند نفر از معاونان پارلمانی دستگاههای اجرایی ضمن استقبال از شکل گیری سازوکار همکاری مشترک به بیان دیدگاههای خود درباره ایجاد همکاری مشترک میان مرکز پژوهش های مرکز پرداختند.