شهرخبر
ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۰ + جدول
امروز دوشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۰، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ٢ درصد افزایش یافت.

به گزارش شهرآرانیوز، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٢ میلیون و ۶۶۵هزار تومان، ٢٣ میلیون و ٨۵٩هزار تومان و ١١ میلیون و ٧۴٣هزار تومان رسید.

ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ۵٩٩هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۰ + جدول

منبع: