شهرخبر

رویت طولانی‌ ترین ماه گرفتگی جزیی در ۵۸۰ سال گذشته

این ماه‌گرفتگی جزئی در بسیاری از مناطق جهان از جمله آمریکای شمالی، شرق استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و بخش‌هایی از قاره آسیا قابل رؤیت بود.