شهرخبر

فیلم/ ازدحام بیش از حد مسافران در ایستگاه مترو

مترو

تصاویری از وضعیت ایستگاه متروی دروازه شمیران که به گفته مسئولان مترو به دلیل نقص فنی در یکی از قطارها و توقف 30 دقیقه ای آن که موجب ازدحام جمعیت در برخی ایستگاه ها شده است.