لغو محرومیت بازیکن تیم ملی فوتبال سوریه پس از عذرخواهی