شهرخبر

خطیب‌زاده؛

امضای رئیس جمهور آمریکا قابل اتکا نیست

امضای رئیس جمهور آمریکا قابل اتکا نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: شرط بازگشت آمریکا به برجام، برداشتن تحریم ها به صورت موثر، یکجا و قابل راستی آزمایی است و امضای رئیس جمهور آمریکا قابل اتکا نیست.