شهرخبر
برگزاری تور اتوبوس چرت زدن برای خواب آلودها!

شاید تا کنون افرادی را در اتوبوس دیده باشید که خسته از کار روزانه در حال چرت زدن هستند. این افراد با استفاده از این فرصت خستگی خود را جبران می کنند. در هنگ کنگ اما این آدمهای خواب آلود، راحت تر و با خیالی آسوده تر می توانند در اتوبوس چرت بزنند. چرا؟ 

با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد تور اتوبوس خواب به دست آوریم.

منبع: Youtube