گزینه جذاب برای جانشینی وریا غفوری ؛ تصمیم تلخ فرهاد مجیدی برای کاپیتان استقلال