شهرخبر

افشاگری جنجالی احمدی نژاد درباره یک روحانی +فیلم

کنایه احمدی نژاد به کاظم صدیقی؛ مردمی که تاثیرشان در عرصه اجتماعی بسیار اندک شده، مقصر عدم بارش باران می شوند!

به گزارش زنهار؛ اخیرا هم که یک عده ای عدم بارش باران و خشکسالی و تبعات سنگین آن را متوجه مردم کردند. می گویند اگر مردم دیندار باشند، باران می آید. اگر باران نمی آید و خشکسالی است، بخاطر این است که مردم دین ندارند، اشکال از مردم است و این را هم گردن مردم می اندازند! 

چه کسانی؟ کسانیکه همه ثروت، قدرت و اختیارات دستشان است و مردم را کاملا از صحنه کنار زده اند. مردمی که هیچ تاثیری در عرصه اجتماعی ندارند یا تاثیرشان بسیار اندک و غیرتعیین کننده شده، مقصر عدم بارش باران می شوند! می گویند اگر مردم دیندار باشند، باران می آید و حالا که خشکسالی است، نشانه این است که مردم دیندار نیستند!