شهرخبر

اجرای طرح قرنطینه هوشمند در تهران / فیلم

زالی، رییس ستاد مقابله با کرونای استان تهران درباره اجرای طرح قرنطینه هوشمند در این شهر توضیحاتی ارائه کرد.

اجرای طرح قرنطینه هوشمند در تهران / فیلم