خوب شد به سوریه ۷ گل نزدیم/ چرا جای علی دایی اسم کشتی‎گیر روی ماهی نگذاشتند؟/ ستاره تیم ملی من را یاد امیر عابدینی می‎اندازد