به گزارش برنا؛ یک راننده کامیون با نصب دوربین در جلوی خودرو و نمایش زنده تصویر در پشت وسیله نقلیه به سایر رانندگان کمک می‌کند دید بهتری از مسیر داشته باشند. این موضوع موجب می‌شود رانندگان بتوانند لحظه و علت ترمز کامیون را تشخیص دهند.