اولین واکنش علی دایی به پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی سوریه