تعهدات برجام باید گام به گام اجرایی شود

  جعفر قادری با تاکید بر دریافت تضمین اروپا در مذاکرات گفت: ایران باید به میز مذاکرات برگردد و متناسب به تعهداتی که از سوی غربی ها انجام می شود گام هایی بردارد. اما پذیرفته نیست که از ما انتظار داشته باشند تعهداتمان را یکجانبه انجام دهیم و آنها هیچ گامی برندارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس بیان کرد: از این به بعد تعهدات طرفین باید گام به گام باشد و با هر اقدام غربی ها، ایران نیز به یکی از تعهدات خود عمل کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه انتظار اجرای تعهدات یک طرفه از سوی ایران پذیرفته نیست، تاکید کرد: آموزده را آزمودن خطا است و دلیل ندارد اشتباه گذشته را تکرار کنیم و به شرایط قبل برگردیم؛ هم قدرتمان را بدهیم هم التماس کنیم.

تعهدات برجام باید گام به گام اجرایی شود

علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران که مسئولیت مذاکرات احیای برجام در سفر به اروپا با مقاماتی از کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه در زمینه نحوه اجرای تعهدات برجامی رایزنی می کند.