این برد پاسخ به گستاخی سوریه بود/ حضور دو دقیقه‌ای قایدی فایده‌ای ندارد/ سوریه باید شش تایی می‌شد