جزئیات مصدومیت وریا غفوری ؛ نگرانی بزرگ برای هواداران استقلال