سوریه رکورددار تعداد بازی برابر ایران در مقدماتی جام جهانی ؛ رقیب همیشه آشنا