هشدار به رانندگان؛ اگر قصد سفر به استان‌ها را دارید حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشید