شهرخبر
در گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی مطرح شد

رکورد شکنی تاریخی بانک مرکزی در بسط پول + نمودار

کدخبر: 454791
اقتصادنیوز: گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی ایران منتشر شد.اکوایران این گزارش را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

به گزارش اقتصادنیوز در این گزارش آمده است: درهفته پایانی آبان سه رکورد مهم به ثبت رسید. بسط پول در بازار باز به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و نرخ سود نیز اندکی ترقی پیدا کرده است. در سوی دیگر در بازار شبانه نیز در این هفته اعتبارات قاعده مند سیری صعودی پیدا کرد.

در عملیات آخرین هفته بازار باز سه رکورد مهم به ثبت رسید. این رکورد ها در راستای بسط بیشتر پول در این بازار بوده که علامتی از وضع بد کسری بی سابقه در بانکها در این مدت است. رکورد اول در حجم تزریق در بازار باز اتفاق افتاد. رکورد دوم در نرخ سود بازار باز اتفاق افتاد که در پاییز بی سابقه بود. رکورد سوم به اعتبارات قاعده مند برمی گردد که دومین رتبه استقراض بانک ها از بانک مرکزی در بازار بین بانکی را در یک ماه اخیر به نام خود ثبت کرد.

 عملیات بازار باز در هر هفته از سوی بانک مرکزی در راستای مدیریت حساب نقدینگی بانک ها برگزار شده و هدف اصلی آن مدیریت نرخ سود بین بانکی و کنترل وضع نقدینگی نهادهای مالی مقروض است.

بازار باز

رکوردزنی تاریخی هفتگی در بازار باز

در هفته آخر آبان ماه بانک مرکزی 34 هزار و  400 میلیارد تومان نقدینگی در بانکها تزریق کرد که بالاترین میزان بسط هفتگی پول در تاریخ این بازار بوده است. به طور کلی روند هفتگی بسط پول در این بازار نشان میدهد این میزان بسط توسط این نهاد در عملیات بازار باز بی سابقه بوده است.

 بانک مرکزی هر هفته با خرید اوراق پیشنهادی بانک ها در این نهادهای مالی نقدینگی تزریق کرده که نرخ سودی مشخص دارد.

غالبا تاریخ سررسید این اوراق نیز هفت تا 15 روزه است. بررسی آمارها در این هفته نشان می دهد نرخ سود بسط نقدینگی در این بازار روندی صعودی پیدا کرده ودر آخرین هفته آبان به مرز 19.8 درصد رسیده است. 

رکورد نرخ سود در بازار بین بانکی تا قبل از این هفته در اختیار اسفند سال گذشته بود،در آن تاریخ میزان تزریق بانک مرکزی به بازار باز در حدود 6 هزار میلیارد تومان بود و نرخ سود در سطح 19.81. اما در هفته فعلی نرخ سود در حالی 19.81 باقی مانده که میزان اعتبارات نسبت به اسفتد 5 برابر شده است. این اتفاق نشان می دهد اگر نرخ سود در بازار باز کمی بالاتر بود تقاضا برای تنزیل اوراق نزد بانک مرکزی از طرف بانک ها کمتر می شد.

بازار باز

دومین رکورد در اعتبارات قاعده مند

بازار شبانه یا بازار بین بانکی بازار دیگری است که بانک مرکزی به بسط پول در بانکها می پردازد . در این بازار به طور کلی بانکها با تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سودی مشخص به یکدیگر وام می دهند که این نرخ در دالان 14 تا 22 درصد حرکت می کند.

کف و سقف این نرخ در اختیار بانک مرکزی است و اعتبارات قاعده مند نیز میزان وام دهی بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصد در این بازار است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در هفته پایانی آبان ماه 14 هزار و 120 میلیارد تومان به بانکها در این بازار تزریق شده که دومین رکورد در یک ماه اخیر به شمار می آید. به عبارت دیگر در این هفته اعتبارات قاعده مند پس از یک دوره افت به سطح 5 هزار میلیارد تومان دوباره افزایش پیدا کرده و روندی صعودی گرفته است.

بازار باز