آزار و اذیت دختر 17 ساله برای رسیدن به گنج میلیاردی / باران طعمه نقشه کثیف شد