ادووکات: از تساوی برابر سوریه بسیار ناراحت هستم/ عراق می‌تواند درباره جایگزین من تصمیم بگیرد