کاپیتان تیم ملی ایران بازی مقابل سوریه را از دست داد