شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#فدراسیون کشتی

علی حدادی اصل

پویش کمک مومنانه با همکاری فدراسیون کشتی

پویش کمک مومنانه با همکاری فدراسیون کشتی و پویش مهر مهدوی صبح روز پنجشنبه بیستم آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور مدال آوران کشتی در المپیک توکیو و مسابقات جهانی نروژ در خانه کشتی برگزار شد.