وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرد، سربازان آذربایجانی در مقابله به مثل اقدام به تیراندازی کردند.

این وزارتخانه اشاره کرد: وضعیت منطقه تحت کنترل ارتش آذربایجان است و هیچ تلفاتی در بین سربازان وجود ندارد.

باکو مدعی تیراندازی به خودروهای ارتش جمهوری آذربایجان از سمت ارمنستان شد