پروژه باغ راه حضرت زهرا(س) دارای اشکالات فراوانی است